Oppdaterte planer på uteområdene rundt Ambassaden

Sammen med Lund Hagem Arkitekter, SLA Norge og LCLA har Fredensborg oppdatert planene for uteområdene rundt den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48. De første skissene på uteområdene ble laget i 2018, med mål om at de opprinnelige planene til Eero Saarinen fra 1959 skal ivaretas.

Samtidig som målet er å restaurere Ambassaden tilbake til sin opprinnelige prakt, både innvendig og utvendig, blir det investert i høykvalitets utførelse på utendørs møteplasser, grøntområder, offentlig tilgjengelige sykkelparkeringsplasser og belysning.

- Det er vurdert flere løsninger for å få tilbakeført byggets opprinnelige preg samtidig som uteområdene skal invitere til byliv. Vi oppnår dette i de oppdaterte planene, sier Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter.

Arkitekt Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter er faglig ansvarlig for prosjektets tilbakeføring og utforming sammen med arkitektkontoret Atelier Oslo. Lund har erfaring med SLA Norge og LCLA fra andre prosjekter som har gitt gode løsninger for variert bruk,

- Fra ambassaden skal det være gode forbindelser inn mot Slottsparken, til Solli plass, til Rådhusplassen, til parken Ankerhagen og parken i Lassons gate. For å løse forbindelsene var det naturlig å samarbeide med SLA Norge, som kjenner bydelen bedre enn de fleste, sier Jonas Norsted i Atelier Oslo.

SLA Norge jobber med flere landskapsprosjekter i Vika; uteområdet til Hotell Sommerro på Solli plass (planlagt åpning i juni 2022), og nye Via (tidligere House of Oslo) som åpner i 2021. Det er tidligere kommunisert at Ambassaden blir et bygg for folk flest, og SLA og LCLA bidrar med unik kompetanse på flere prosjekter i denne delen av bydel Frogner.

- Visjonen er å transformere Ambassaden til en åpen, inkluderende og grønn klassiker i hjertet av Oslo, der eiendommen flettes inn i en rekke ambisiøse byromsprosjekter i Vika. Det blir et attraktivt arbeidsmiljø og et godt sted å være for alle, sier Franziska Meisel, Studio Manager i SLA Norge.

Det kommer uavhengig av ambassade-prosjektet, sykkelfelt rundt Ambassaden, for å supplere den allerede populære sykkelaksen i Henrik Ibsens gate. I tillegg planlegger Oslo kommune dobbelt sykkelfelt fra Frognerparken til Galgeberg, der traseen vil gå forbi Ambassaden og videre ned til Dronning Mauds gate og Rådhusplassen.

I de oppdaterte skissene av uteområdene er gode gang- og sykkelforbindelser prioritert, og man får lett tilgang til uteområdene rundt Ambassaden fra Løkkeveien, Hansteens gate og Henrik Ibsens gate. Det er hensyntatt innspillene som er kommet om at spesielt hjørnet Parkveien og Henrik Ibsens gate er lite fotgjengervennlig, skissene viser en utforming som gjør det bedre å ferdes rundt Ambassaden, med særlig fokus på universell utforming.

- Gjennom landskaps- og byromsdesign skal Ambassaden bli et urbant, levende og grønt sted som tilbyr gode møteplasser med oppholdsmuligheter for alle brukergrupper, samtidig som syklister og forgjengere som haster forbi kan gjøre det på best mulig måte, avslutter Meisel.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store