Nå starter arbeidene på Ambassaden

-Det er gledelig å gå fra planlegging til utvikling, å motta igangsettingstillatelsen er en viktig milepæl, sier prosjektleder Henning Strand-Gjesdal i Fredensborg.

I september mottok Fredensborg igangsettingstillatelse, dermed settes arbeidene på den tidligere amerikanske ambassaden i gang innen kort tid.

Over 2 års planlegging er tilbakelagt, med mål om at Ambassaden skal bli et flott og åpent bygg med inkluderende byrom, en berikelse for bydelen og Oslo sentrum. Som i all byutvikling betyr det også perioder med byggestøy for naboer.

- Det blir lagt inn stor innsats for å minimere støy for naboene, likevel vil det bli støy i perioder. For at naboene våre skal være best mulig forberedt så legger vi opp til et tett og god dialog med naboene gjennom byggeprosessen, sier Gjesdal-Strand.

Fredensborg inviterer til nabomøte 16. september, der de få informasjon om planene for bygget og arbeidene som skal skje de neste månedene. I møtet får naboene også muligheten til å treffe Fredensborgs samarbeidspartnere Lund & Hagem Arkitekter og Øst-Riv.

- Vi håper flest mulig av naboene våre møter opp på Håndverkeren, men uansett vil vi legge til rette for god informasjon og dialog i hele byggeperioden, avslutter Strand-Gjesdal.

For å sikre god informasjon vil Fredensborg opprette en egen informasjonsside på ambassadens hjemmeside, som gjennom hele byggeperioden blir jevnlig oppdatert.