Ambassaden blir et flott og åpent bygg med inkluderende byrom, en berikelse for bydelen og Oslo sentrum. Vi ser frem til en god dialog med naboene både gjennom byggeprosessen og når vi har flyttet inn.

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bo, arbeide eller ferdes i nærheten av Ambassaden når byggeprosjektet pågår.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i dialog med oss, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: ambassaden@fredensborg.no

April 2021 — Høy aktivitet og god fremdrift på ambassaden

-Vi har lagt bak oss et par svært hektiske måneder når det gjelder fjelluttak. Dette innebærer dessverre noe støy og økt lastebilaktivitet. Fremdriften har…


-Det er gledelig å gå fra planlegging til utvikling, å motta igangsettingstillatelsen er en viktig milepæl, sier prosjektleder Henning Strand-Gjesdal i Fredensborg.

I september mottok Fredensborg igangsettingstillatelse, dermed settes arbeidene på den tidligere amerikanske ambassaden i gang innen kort tid.

Over 2 års planlegging er tilbakelagt, med mål om at Ambassaden skal bli et flott og åpent bygg med inkluderende byrom, en berikelse for bydelen og Oslo sentrum. Som i all byutvikling betyr det også perioder med byggestøy for naboer.

- Det blir lagt inn stor innsats for å minimere støy for naboene, likevel vil det bli støy i perioder…


Illustrasjon av SLA Oslo

Vika har en rekke spennende bygge- og utviklingsprosjekter på gang. Nå samles flere aktører i et nytt forum for å samarbeide til det beste for bydelen.

Det nye Nasjonalmuseet, nye VIA, nye Ruseløkka skole og den nye Ambassaden er bare noen få av de mange prosjektene som vil sette sitt preg på Vika i tiden framover. Istedenfor å sitte på hver sin tue har flere av aktørene samlet seg i Vika Grunneierforum — etablert av Oslo Metropolitan Area tidligere i år. …


De gamle dørene på Ambassaden har sine egne fortellinger.

– Jeg liker å dykke ned i detaljene, sier Jens Skaara, daglig leder i Skaara Spesialvinduer.

Han er snekkermester og en av Norges fremste eksperter på å gjenskape dører og vinduer til original stand.

– Jeg forsøker alltid å finne historien bak produktene vi jobber med. Dørene og vinduene på Ambassaden er noe av det mest fascinerende jeg har vært borti.

Svensk patent

Skaara forteller at de fleste dørene på Ambassaden er bygget opp av to møbelplater med sperrefinér på begge sider. Disse er så limt sammen med et hulrom imellom…


Sammen med Lund Hagem Arkitekter, SLA Norge og LCLA har Fredensborg oppdatert planene for uteområdene rundt den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48. De første skissene på uteområdene ble laget i 2018, med mål om at de opprinnelige planene til Eero Saarinen fra 1959 skal ivaretas.

Samtidig som målet er å restaurere Ambassaden tilbake til sin opprinnelige prakt, både innvendig og utvendig, blir det investert i høykvalitets utførelse på utendørs møteplasser, grøntområder, offentlig tilgjengelige sykkelparkeringsplasser og belysning.

- Det er vurdert flere løsninger for å få tilbakeført byggets opprinnelige preg samtidig som uteområdene skal invitere til byliv. …


Bandet Aiming For Enrike spilte en helt spesiell konsert på Ambassaden i påska. Hele verden kunne se på.

Koronaviruset har skapt utfordringer for mange bransjer. Ikke minst for konsertarrangører. Men utfordringer skaper ofte nye ideer — og i påska gikk strømmefestivalen Et Helt Annet Sted av stabelen.

– På denne festivalen ble en rekke kjente, norske artister filmet mens de spilte konserter på spennende steder — uten publikum, forteller Henning Strand-Gjesdal, prosjektsjef for Fredensborg.

– Konsertene ble strømmet digitalt hjem til publikum over hele verden. …


Fredensborg og Byantikvaren samarbeider nå om å gjøre Eero Saarinens kjente ambassadebygg ved Slottsparken til en helt ny attraksjon.

I 2017 kjøpte Fredensborg den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate i Oslo. Med på kjøpet fulgte store muligheter — og et stort ansvar.

– Ambassaden er et spennende bygg med en rik historie, sier Henning Strand-Gjesdal, prosjektsjef for Fredensborg.

– Nettopp derfor vedtok Riksantikvaren å frede deler av eiendommen. De har blant annet fredet fasaden, de tre inngangene mot Henrik Ibsens gate, det store atriet, hele andre etasje, ambassadørens kontor og et auditorium i underetasjen.

Fredet bygg

Det er…

Fredensborg

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store